Skip to main content

facebook

 
 

ยินดีต้อนรับสู่ Uni-Edit

สวัสดีครับ ผมชื่อออสซี่ (Ozy) หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซด์ Uni-Edit ผมเป็นชาวออสเตรเลียและใช้ภาษาอังกฤษมาแต่กำเนิด Uni-Edit เป็นเว็บไซด์ที่เชี่ยวชาญและมีหลักเกณฑ์เป็นอันดับหนึ่งในการให้บริการแก้ไขเรียบเรียงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ozy uni-edityoutube-icon
  • ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมวารสารวิชาการ, เอกสารการประชุม, วิทยานิพนธ์, การนำเสนองาน(Presentations) และรายงานต่างๆ ดำเนินการโดยเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขเรียบเรียงภาษาในสาขาวิชาต่างๆ
  • ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • บริการติวตรงเป้าหมาย (Target Tutor) และช่วยเสนอแนวความคิดเชิงวิชาการในการแก้ไขปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าทุกท่าน

ติดต่อ

อีเมล์: uniedit.global@gmail.com
Skype (มีประวัติโดยย่อ): daniel.uniedit
เบอร์โทรศัพท์ที่ออสเตรเลีย: +61 2 8003 3005
เบอร์โทรศัพท์ที่ฮ่องกง: +852 8121 2979

ส่งงานให้เราตรวจเรียบเรียง กรุณาปฎิบัติตาม [วิธีการ] ดังต่อไปนี้
In case of an email issue, use service.global@uni-edit.net


I am a PhD student currently in my fourth year studying in the Department of Electronic Engineering at Tsinghua University in Beijing. I have so far published papers in conferences including IEEE ICC and Globecom. In order to further improve the English of my papers and thus help me publish in high impact international journals, I actively sought after Uni-edit’s professional English editing services. I was myself recommended Uni-edit’s services by other senior students, who told me that the Uni-edit team is familiar with the stringent review process and deadlines in the academic publishing world, they are very reliable and always deliver promptly. I can testify this statement having now worked with Uni-edit myself. The original promised delivery day was within 7 days, and I was pleasantly surprised when I received the edited work after only five days. Hence why I am confident of Uni-edit’s reliable services. In addition, the editors have improved my paper’s English whilst retaining my intended meanings, so now my paper flows much better.

- Nengqiang He (Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, China)

One of my most encountered difficulties when writing academic papers is how to clearly, yet concisely express my intended meanings. Uni-edit provides very professional advice and their services have helped me overcome this challenge. My English writing skill has also greatly benefited from Uni-edit’s services as a result. I therefore strongly recommend authors who encounter similar problems to consult Uni-edit for their professional services.

- K.C. Shen (Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, National Taiwan University)

Chung Shan Medical University, School of Public Health, Associate Professor, Hao-Jan Yang  楊浩然

Ozy and Uni-edit team can provide professional English editing that meets my need.  They charge reasonable rate for their service.  I would like to recommend the professional service of Uni-edit team to other professors and researchers.

- Associate Professor, Hao-Jan Yang  楊浩然
School of Public Health, Chung Shan Medical University
hjyang@csmu.edu.tw

PS.  The paper edited by Uni-edit was accepted by the journal “Suicide and Life-Threatening Behavior”.

My name is Chen Yuan, a PhD student from the School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology. In order to meet school requirements for graduation, annually publish 1-2 papers and need professional English editing services to accelerate the speed and reach the level of articles published. Uni-edit team was introduced from my teacher, working with the Chief Editor Ozy and Uni-edit team greatly improved my speed and level of published articles. I will recommend Uni-edit team professional services to professors and researchers of Environmental areas. The main reasons are the following: 1) Ozy came to visit me and my research team to discuss and understand our needs, providing not only professional, but also very friendly and personalized service; 2) Ozy and professional team are always fastest to respond or solve the problems, the service is also very reasonably priced way. Wish Uni-edit team better and better!

- Chen Yuan
Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology

VIDEO National Taiwan University, Departement of Life Sciences, Professor Juan

Hello everyone, I am Professor Hsueh-Fen Juan from the Department of Life Science at National Taiwan University. I remember the first time I asked Ozy to edit my paper; he came to my lab to discuss with me first.. Uni-edit is a very professional editing company from my point of view. Ozy is also a kind and friendly person. Until now, we have asked Uni-edit to edit over 50 papers covering the fields of bioinformatics, drug development research, proteomics, and cancer-related research. The species covered include bacteria, plants, animals and humans. Uni-edit always assigns the most suitable professional experts to edit our papers, which is the reason I'm confident to keep sending papers to them. I recommend Uni-edit to my friends and students for English editing and with this video I recommend them to you too.

Film URL : https://youtu.be/kREf2nLYPlU

- Professor Juan, Departement of Life Sciences, National Taiwan University

My name is Hsueh-Fen Juan, a professor of Life Science in National Taiwan University.  The reason I have asked Uni-edit (University English Editing and Translation Service) edit 11 papers for me in just half a year is Uni-edit team really understand the rigorousness of academic and the importance of submitting deadline so Uni-edit always deliver files on time or earlier.  The chief-editor Ozy and Uni-edit team cares of each work from researchers and take care of them to problem free as well as fluently sincerely.  They will communicate with us if they encounter any difficulties or answer properly if we have any questions.  I would like to recommend the Uni-the edit team of professional services to other professors and researchers from the reasons I mentioned above.

- Professor Hsueh-Fen Juan, National Taiwan University

I had never used any English editing service when I wrote papers. Recently I started to use Uni-edit and I was very impressed because the editors edited my paper very thoroughly and well. Since then, I made it a habit to ask Uni-edit to check my English. Sometimes I even try to see the native English editor's reactions by using some new expressions which I want to use (even though I think those expressions are little strange). In most cases, these expressions are fixed by the editors.However, to be honest, I enjoy it very much because usually the edited sentences(expressions) are little different from what I want to express, and I can think (imagine) what made these differences.

- Nobuo Ishizawa
Nagoya Institute of Technology

Writer / Editor, Sawako Akune

I work as a writer/editor of books and magazines and I use Uni-edit English editing/translation services when I edit books published by foreign publishers.

When I saw Uni-edit website for the first time, it looked like they were more experienced with 'academic' manuscripts, so I hesitated a little before using their service, however,
I was very satisfied with their editing/translation quality. Their price is more reasonable than other editing companies. Your paper will be double checked by a second editor so that the quality of English will be very high. They will also listen to your request such as 'Please make the English less formal'.Native English speakers check your English thoroughly and they also answer your questions, which makes your paper high-quality. I also appreciate that I can choose an editing (translation) level and turnaround time.

- Writer / Editor, Sawako Akune
info@gingrichinc.net

Nagoya University, Environmental Studies, Professor Ippei Maruyama

I have used 8 different English editing companies for submitting my manuscripts to journals, but I feel Uni-edit's English editing is the most suitable one for my fields of study. So far they have edited my manuscript of 3 different academic fields and all of their work have satisfied me. I appreciate Uni-edit's support very much.

Their services are really flexible. For example, after having journal reviewers review your manuscript,you can ask Uni-edit to edit just certain parts of it. Also, you can use public expense for payment. I think their services are very helpful for profesors and researchers of universities in Japan.

- Professor  Ippei Maruyama
Graduate School of Environmental Studies
Nagoya University
http://www.degas.nuac.nagoya-u.ac.jp/ippei/index.html

National Taiwan University, Department of Civil Engineering, Professor Keh-Chyuan Tsai

Our team has been working with Uni-edit in English editing for a long time. We are very pleased and satisfied with the results of the work. We are happy to recommend Uni-edit to all other professors and scholars.

- Professor Keh-Chyuan Tsai, Department of Civil Engineering, National Taiwan University

I'm using Uni-edit English editing service for my academic writing. When I review my manuscript after uni-edit edits it, I can know which part of my manuscript (my Engliish) is not correct in details and I can learn a lot. Above all, I'm very satisfied with the kind attitude of Uni-edit's staff.

I recommend Uni-edit's English editing service especially to those who have never used an English editing service. I know they might feel anxious when using this kind of service for the first time. Probably they don't know what they need and how they should use an English editing service. But I believe that if you ask Uni-edit to edit your manuscript, everything will be alright. The reason why I'm confident is that Uni-edit's kind customer service makes me feel at ease. They will even answer a very basic question for you.

I feel Uni-edit is a company which can provide an excellent service and a high quality English editing service. Please use Uni-edit's English editing service. Or, you can at least ask them about their service, work process etc.. I'm sure that you will feel you made a correct choice.

- yoshida@sci.kagoshima-u.ac.jp
Takuma Yoshida
Department of Science
Kagoshima University

Hiroshima University Graduate School of Engineering,Social Environmental and Space Division Assistant professor, Atsushi Teramoto

I've always been using Uni-edit English editing service since my former professor recommended their services to me. They helped me to write Reports, Conference papers and journal papers and their editing was detailed and satisfying. Uni-edit offers flexible Turnaround Time, reasonable price and easy-to-use service.

- Assistant professor Atsushi Teramoto
Graduate School of Engineering,Social Environmental and Space Division
Hiroshima University
http://bmc.hiroshima-u.ac.jp/profile_teramoto_prof.html

National Synchrotron Radiation Research Center,  Associate Research Fellow,  Yuan- Sen "Vincent" Yang

สำหรับนักวิจัยชาวไต้หวัน มันอาจไม่ยากที่จะแต่งประโยคให้ถูกหลักไวยากรณ์ แต่การเขียนภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลและอ่านง่ายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จากประสบการณ์ของผม แทนที่จะตรวจในเรื่องของไวยากรณ์อย่างเดียว ผู้เรียบเรียงของ Uni-Edit พยายามที่จะจับประเด็นจากประโยคและย่อหน้าของผมแล้วขัดเกลาบทความให้สละสลวย ทำให้บทความของผมง่ายต่อการอ่านมากขึ้น”

- Yuan- Sen "Vincent" Yang, ผู้วิจัย, National Centre for Research on Earthquake Engineering, www.ncree.gov.tw

I am Assistant Professor Wang Li from the School of Municipal and Environmental Engineering at Harbin Institute of Technology. I publish around 5 manuscripts each year and therefore require professional English editing service to speed up the publication process and ensure the quality of the manuscripts. Uni-edit understands the strict submission deadlines imposed on academics; they are very reliable and always deliver jobs on time.

So far, Uni-edit has edited 2 manuscripts for me; Ozy and the Uni-edit team always respond to any comments I have during the editing process promptly and provide great editing service. The fee charged for the service is very reasonable ; the services are provided based on trust and respect between Uni-edit and the client, which adds a human touch. I will definitely continue working with Uni-edit and recommend their services to other professors and researchers so they can benefit from Uni-edit’s services too!”

- Wang Li
School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, China

I am a PhD student of Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University.  English editing on a paper is a pretty professional work.  I have asked other English editing company to edit my papers.  But the result was paper got rejected and the reviewer comments mentioned that English needs to be improved.  Then one time, one of my classmate recommended Uni-edit to me.  After trying out their service, the edited paper with clear meaning expression and got accepted by journal smoothly.  I appreciate the Chief-editor Ozy and his professional team.  I would like to recommend Uni-edit team and its professional service to other professors and researchers.

- Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University
Chou Jui-Hung  周瑞宏

Da-Yeh University, Department of Materials Science and Engineering, Associate Professor Hung-Bin Lee 

A colleague recommended Uni-edit English editing to me while one of my papers almost got accepted by an international journal if the paper proofread by native editors for US spelling and grammar in 2 weeks.  The Uni-edit team worked hard to complete the editorial work in a week and issued a certificate to prove the work done by native speakers.  I believe all the Academic scholars ever work with Uni-edit will recommend it certainly.

- Associate Professor Hung-Bin Lee, Department of Materials Science and Engineering, Da-Yeh University

My name is Ya-Wen Lee, a doctoral student of Department of Nursing, College of Medicine, National Taiwan University. I need to publish some papers with high standard, therefore I need a professional English editing service to speed up me to publish high standard articles. I have tired 3 different editing companies so far. I could feel that Uni-edit emphasis on each investigator works and dedication to help manuscript as fluent as a native English speaker with professional editing level and suggestions. Uni-edit will make sure to understand my paper well by communicate with me if there is any unclears. Also, Uni-edit understand academic rigorous peer review system and the deadline, therefore you could trust they always deliver files on time. It is very important that a team care service for professional academic manuscript. This is my second time to work with Chief editor Ozy and Uni-edit team, I sincerely recommend Uni-edit team of professional services to other researchers.

- Doctoral student, Ya-Wen Lee
Department of Nursing, College of Medicine, National Taiwan University

National Center for Research on Earthquake Engineering,  Associate Technologist Kung- Juin Wang

รายงาน "ISEE Part II. .. " ของผมผ่านอย่างราบรื่น ขอบคุณมากๆสำหรับงานเรียบเรียงอย่างมืออาชีพ ผมชอบการบริการ ของคุณมากๆโดยเฉพาะการบริการติวตรงเป้าหมาย (Target Tutor) นอกจากจะทำให้ผมได้เห็นอะไรๆมากขึ้น ยังช่วยให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าหากผมต้องการใช้บริการผมจะติดต่อคุณอีกครั้งอย่างแน่นอน...”

- Kung- Juin Wang, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี, National Centre for Research on Earthquake Engineering, www.ncree.gov.tw

People often say: "A proper packaging is a great way to highlight the values of good works”, especially for a manuscript paper.  Ozy, the chief-editor of the Uni-edit team is exactly the packaging to me.  There was one time a comment from journal reviewers has been returned to me and pointed out directly my English grammar need to be improved.  Fortunately, several doctoral in senior recommended me Ozy and his editing team.  My paper has been accepted since Ozy’s sincerity and strictness with professional services.  Nevertheless, I believe you will appreciate the professional services from Ozy and his team once you have collaborations with them.  It is such a reliable editing team with strictness, carefulness, punctuality.  Here again, I strongly recommend the Ozy its Uni-edit team.

- Hsian-Cheng Chou, National Taiwan University

Chung Yuan Christian University, The Department of Civil Engineering, Chang-Wei Huang

Over the past few years, I have sent my manuscripts to Uni-edit for English editing several times. After their editors edited on my papers, I got my papers published.  The main reason I would keep sending my papers to Uni-edit and recommend Uni-edit to other professors is they allow me to focus on improving the research content and do not need to worry about the language writing in English.

- Chang-Wei Huang
The Department of Civil Engineering
Chung Yuan Christian University

National Synchrotron Radiation Research Center,  Scientific Research Division, Yu-Jong Wu

Uni-edit understands the stringent review process and deadlines in journal publishing. They always reply promptly to my questions and resolve issues very efficiently. In addition, Uni-edit’s pricing is also very reasonable.

- Yu-Jong Wu (Scientific Research Division, National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan)

The English service from Uni-edit is full of the spirit of first-class as well as professional.  They will listen to your needs and try their best to meet your needs as soon as possible.  I have taught in Department of Merchant Marine, National Taiwan Ocean University over 20 years with years experiences in journal publishing.  Thanks Uni-edit team’s great help on such arduous task.

- Dr. Ching-Tsyr Wu (吳清慈 )
Department of Merchant Marine
National Taiwan Ocean University
ctwu@mail.ntou.edu.tw

National Chung Hsing University, Taiwan,  Department of Materials Science and Engineering, Alvin Hung Email: hmt@dragon.nchu.edu.tw

I would like to recommend University English Editing and Translation Service (Uni-edit) to people who encounter difficulties in their English journal paper writing. Ozy, the chief editor, has developed a very professional team to help me remove this kind of problems. Thanks to Ozy and his great team, my first IEEE article will be published this month. If you are looking for someone to help you improve the quality of your paper, don’t hesitate to call and ask Ozy. I can guarantee that you will receive outstanding services from this team.
 
- Alvin Hung (Post-doctoral fellow, Department of Materials Science and Engineering, National Chung Hsing University, Taiwan) Email: hmt@dragon.nchu.edu.tw

My name is Professor Ren Yong from the Department of Electrical Engineering of Tsinghua University in China. I publish around 20 manuscripts each year and therefore require professional help with writing English fluently to speed up the publication process and ensure the quality of the manuscripts. Uni-edit understands the strict submission deadlines imposed on academics; they are undoubtedly reliable and always deliver completed jobs on time.

Chief Editor Ozy and the Uni-edit team respect the work of every author and sincerely wish to help researchers correct the English of their manuscripts and ensure their intended meaning is expressed clearly and professionally. During the process of translation and editing if questions or issues arise, Uni-edit always contacts me to ensure the author’s meaning is preserved. Such attention to detail is critical for professional academic manuscripts. Furthermore, Uni-edit has a team of native-speaker editors and assigns editors who have a related academic background to the researcher or author for each manuscript; they therefore have a good grasp of the subject matter.

I have now been working with Ozy and his team for over 10 months. They always reply promptly and resolve problems quickly, and the fee is also calculated in a very reasonable way. Ozy came to meet me and my team to understand our requirements. This adds the human touch to the relationship, so the service is not only professional but also friendly. I definitely recommend the Uni-edit team to other professors and researchers.”

- Ren Yong, Professor
Department of Electrical Engineering of Tsinghua University in China

National Chiao Tung University, Kevin Chiang

I am a PhD candidate of College of Computer Science of National Chiao Tung University.  It is over 3 years now since the first paper asked Uni-edit for English editing. Uni-edit is a very important language partner  for a non-native speaker researcher like me.  Uni-edit team helps me to improve my paper in Egnlsih and then get published to other researchers.  I also got feedbacks from all over the world.  It makes my academic study gradually broaden horizons.  Usually I planned to write one or 2 academic papers for publishing in one year.  Before asking Uni-edit’s service, I have tried out other English editing companies and I feel more confidence to send my paper to Uni-edit.  Because the quality and speed from Uni-edit is better than others.  Uni-edit’s team could understand the expressed meaning and give comments quite fast.  This is a trustable partner and I recommend you to try.

- Kevin Chiang
PhD candidate,
College of Computer Science
National Chiao Tung University

Uni-edit's English editing quality is very high because two native speaking editors check your manuscript. They also give us appropriate advices so that we can express our intended meaning clearly.They answer to your requests accurately and honestly.Their turnaround time is also quick and price reasonable, which is very helpful for me. I recommend Uni-edit.  

- Hidenobu Soejima (Saga University)

National Applied Research Laboratories, National Chip Implementation Center (CIC), Mr. Sheng-Hsiang Tseng , shtseng@narlabs.org.tw 

I must say that Uni-edit editing services are good in their professional and coordination. You can discuss it again with native editors through emails, if you have doubts about the edited document.  They and the most trustworthy and recommended professional English editing service provider for manuscripts.

- Mr. Sheng-Hsiang Tseng, National Chip Implementation Center (CIC), National Applied Research Laboratories,  shtseng@narlabs.org.tw

National Pingtung University of Science and Technology, Department of Recreation Sport & Health Promotion,  Professor Shang-min Ma 

I am currently teaching in the Department of Recreation Sport & Health Promotion at National Pingtung University of Science and Technology. I publish on average 4 SSCI journal papers a year and therefore require professional English editing services to help accelerate the publishing process as well as improve the quality of my papers. Uni-edit is always reliable and delivers promptly because they appreciate the stringent review process and deadlines in journal publishing. Ozy and the Uni-edit team treat every piece of work as priority and help the authors achieve papers without mistakes, that are written in a professional manner, which also flow beautifully. For instance, one of the papers that I asked Uni-edit to edit subsequently received great praises from the reviewers at Leisure Sciences, who commented that the English is ‘very fluent with no grammatical mistake’. One of the reasons why I can confidently trust Uni-edit with my papers is that the English editors are professional native speakers who have specialist knowledge related to my field of research. I have now been collaborating with Uni-edit for almost two years and Uni-edit has edited over 8 SSCI papers for me. Ozy and his team always reply to my questions or try to resolve any issue quickly and efficiently, I’m particularly impressed by Chief Editor Ozy’s efficiency because he always thoroughly answers all my questions within 24 hours. Uni-edit’s pricing is also very reasonable for the professional services they provide. I therefore recommend their services to other professors and researchers.

- Professor Shang-min Ma 
Department of Recreation Sport & Health Promotion,
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

National Taiwan University, ​Associate Professor and Head, Division of Ordinary Anesthesiology Dr. Shou-Zen Fan

My name is Shouzen Fan, associate Professor of Department of Anesthesiology in College of Medicine, NTU and Director of Anesthesiology of NTUH. Writing papers occupied most of my time, except hospital work and teaching. Even though I was trained well on medical research and English writing, I can’t squeeze extra time for polish English better. It could save my time and increase the chance to get paper published., if I can get help from a professional English editing company to express my meaning clearly. Why I chose Uni-edit?

1. They use 2 medical background editors work on my paper
2. CHECK comments help me to make sure the meaning correctly
3. I could learn better on academic English writing from their editing
4. With their knowledgeable customer service, I could get clear Chinese explanation to meet my needs. I can feel they give a strict training on their staff.
5. The turnaround time and fee are clear and reasonable.
6. Help me to apply funding reimbursement with quotation and local invoice which is fa-piao.

I strongly recommend you should give Uni-edit a try. At least call them to ask the service, workflow. Then you will understand you are making a right decision of choosing an English editing service.

- Dr. Shou-Zen Fan
Associate Professor and Head, Division of Ordinary Anesthesiology
National Taiwan University and National Taiwan University Hospital

When I write English manuscripts, I often use Uni-edit English editing service. I have used other English editing services before but compared to them, Uni-edit’s editing quality is higher and the price is also reasonable. Their customer service in Japanese is also reliable,and the follow-up service is great too. Also, Uni-edit often completes their job earlier than the deadline and it makes me feel happy (lucky) too. I recommend Uni-edit.

- Ryo Momosaki, momosaki@inter7.jp, School of medicine,The Jikei university

Federal University of Rio de Janeiro, Anderson S. Cabral PhD

We recently used Uni-edit editing and translation services and we were very satisfied. The review met our expectations and the service was very cordial and professional, with clear and fast answers. After Uni-edit review, our manuscript was accepted without restrictions for publication.

Best Regards, 

- Dr Anderson S. Cabral. 
Laboratório de Hidrobiologia 
Instituto de Biologia - UFRJ

I am the doctoral candidate of Department of Computer Science of National Chiao Tung University.  It is almost a necessary to ask a professional English editing service when submitting papers to journal for a non-English speaker.   This is the first time I asked Uni-edit to edit my paper.  I am grateful Uni-edit professional team with friendly and professional service.  Uni-edit team not just correct grammar and sentences, also will share their suggestions when they feel unclear or to verify meanings.  It helps me to express my points more clearly and precisely, and increasing acceptance by journal.  Thanks again for the excellent job from Uni-edit.

- Vodka Chao-Min SU  Doctoral Candidate of Department of Computer Science of National Chiao Tung University

ผมพอใจการบริการเรียบเรียงภาษาของคุณออสซี่มากเพราะการบริการที่เป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นบทความไหนที่ผมส่งให้ตรวจ เขาก็สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของบทความได้เป็นอย่างดีและให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพในแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ เขาได้มีการตั้งคำถาม, ให้คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น และให้กำลังใจในมุมมองของผู้อ่านและเพื่อนที่ดี ผมรู้สึกชื่นชมในความช่วยเหลือของคุณออสซี่เป็นอย่างมากและไม่ลังเลที่จะแนะนำ Uni-Edit ให้กับเพื่อนๆต่อๆไป ”

- แผนกวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
National Taiwan University

Chinese Culture University  Department of International Business Administration Associate Professor Kyle Lin

I have asked for Uni-edit English editing team to help my several marketing articles until now. Their editors can not only understand the research content and provide appropriate suggestions for revision, but also the turnaround times and results of their works are conformed to my expectations. I believe strongly Uni-edit team is a trustworthy and affirmative English editing service provider.  I recommend it sincerely. 

- Associate Professor Kyle Lin, Department of International Business Administration, Chinese Culture University 

I always ask Uni-edit to edit my paper. Uni-edit staffs are eager and deliver jobs very quickly. They understand our intended meanings , and fix the English so that it will look natural and easy to understand. I also recommend their TUTOR service. When fixing grammatical and word-choice mistakes, they will show us appropriate examples and explain to us. Their advices for figures and tables are also helpful. Even after English editing is completed, they will answer to our questions politely and quickly. I recommend Uni-edit to other professors, with confidence.

- Masato Watanabe
Kyorin University part time instructor

National Taipei University of Technology, Department of Civil Engineering, Derick Kang, E-mail: t7679002@ntut.edu.tw

How to use "Precise" words in English papers is one of the most important factors as well as whether the international journal papers can be accepted or not.  After working with several well-known academic paper English editing and translation companies, I know they can edit native-like in American or British style papers with correct grammar.  However, it depends on editor’s "professional" and "careful" editing capabilities to use "precise" and "right" terms to express theauthor’s original meaning in the paper.  Since starting to request English editing service from Uni-edit (University English Editing and Translation Service), the terms used failurely had never occurred to my any more.  The quality of Uni-edit certainly deserves to be trusted to all academic authors.

- Professor Derick Kang
National Taipei University of Technology
Department of Civil Engineering
E-mail: t7679002@ntut.edu.tw

คุณออสซี่ได้แก้ไขเรียบเรียงงานวิจัยของดิฉันมากกว่าสิบชิ้นงาน ดิฉันรู้สึกพึงพอใจในงานของเขามาก เขาส่งงานที่ได้แก้ไขแล้วให้ดิฉันตรงเวลาเสมอ และคุณภาพของงานก็ดีกว่าที่ดิฉันคิดไว้เสียอีก เนื่องจากเขาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์ ดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจเนื้อหาของงานได้เป็นอย่างดี คำแนะนำของเขาช่วยได้มากไม่เฉพาะในด้านไวยากรณ์หรือการเลือกใช้คำศัพท์ แต่รวมไปถึงความชัดเจนของกรอบความคิดที่สำคัญที่ดิฉันต้องการจะสื่อลงไปในงาน ถ้าหากคุณต้องการผู้เรียบเรียงที่เอาจริงเอาจังสำหรับงานวิจัยหรือเอกสารด้านวิศวกรรม ดิฉันขอแนะนำผู้เรียบเรียงที่แม่นยำและน่าเชื่อถือคนนี้จากใจจริง”

- แผนกวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University)

I have used several English editing services but Uni-edit provides very fine and delicate service ‘for Japanese customers’ (We can communicate about deadline,price,content of the English paper, payment method etc.. in Japanese) which is very helpful for me.

- Makoto Hashimoto (Research Faculty of Agriculture,Hokkaido University)

AEI movie, Producer, Dorothy Chen

AEI movie is a young film production company, has committed to funding and creation for youth directors. A couple of years ago, in order to make the movie subtitles in Chinese is readable for Chinese speaking audiences, we have found Uni-edit and it helped to translate movie subtitles perfectly.  I believe most of new opened companies or individual studios will need the services from Uni-edit.  They could help to translate and edit the requests with international business strategies and thinking to help their consumers with fast and accurate services.  When I received the translated file, I found they made the clear CHECKs for me to explain why they translated a little bit different from my original Chinese to make it more native.  The most important thing is the customer service agent Leigh who can provide fast and professional service to solve problems for customers.  Highly recommend you to contact Uni-eidt.

- Dorothy Chen
Producer
AEI movie

National ChiaoTung University, Department of Transportation & Logistics Management, Professor Anthony F. Han

Each time when I encountered the complex issue of NP hard high in my papers, which is using heuristics to solve vehicle routing and crew scheduling, I would request Uni-edit to edit my papers.  Because it is a difficult question that can’t be solved by traditional mathematics rules.  It is an algorithm for solving a problem based on its characteristics.  The algorithm concept is very specific.  It needs to be written correctly, fluently and consistently in every sentences.  Uni-edit English editing service is the only service I trust and could help me a lot in English.  The editors would edit any words that not fluent first, then insert a balloon comment to ask me to check is it meeting my original meaning.  Usually, it takes 3 or 4 rounds of communication between authors and editors.  The turnaround time for 2nd or 3rd round is efficient.  Sometimes, it took 2 days only.  I appreciate their kind help and service on my papers. @-@

- Professor Anthony F. Han, 
Department of Transportation & Logistics Management,
National ChiaoTung University, 

VIDEO National Taiwan University, Department of Electrical Engineering, Alex Chou

Hello everyone, I am Alex Chou and I am currently employed at Auden Techno Corp. I was referred to Uni-edit by my peer at the famous Department of Electrical Engineering of National Taiwan University. The reason I needed Uni-edit's service was to help with publishing at least one paper in an international journal. Uni-edit was careful and thorough in assisting me with my research text and the correctness of the grammar and language.This help made me successful in the paper submission stage to the journal as well as the response letter. The main reason I like Uni-edit is they only assign English native-speaker editors who related background related to my research to each of my papers. I am glad to introduce and recommend the Uni-edit English Editing Service to all authors

Film URL : https://youtu.be/Iisc5Gk4oNA

- Alex Chou, Department of Electrical Engineering, National Taiwan University

Mr. Chief Editor Ozy Abram of Uni-edt,
 
I am the author Li Liqing of editing job code P043001HIT.  I have read the manuscript been edited through your company's service. Thanks editors for their help! I am sending a letter of recommendation; hope it can make more people to find Uni-edit, to help them submit the paper successfully.

Recommendation as follow:

Through my friend Wang Li introduced, I chose the Uni-edit for my English manuscript editing. In the past I wrote the manuscript and edited it by myself, always received the comments with “obscure English, do not understand the author's intention" from the reviewers, that feels very frustrated because I spent a lot of times and efforts to edit my paper. I decided to adopt Uni-edit’s help. After editing the manuscript, feel Uni-edit editors understand the author's ideas. Uni-edit understand the academic rigor of the review system, the manuscript on time delivery. Uni-edit customer service officers with the author's native language to communicate, this service is very convenient. In view of the Uni-edit of a good and robust service, I have already recommended a friend to use Uni-edit of editing services.

Sincerely,  

- Li Liqing
Harbin Institute of Technology

NTT WEST Osaka Hospital, Manager, Mr. Kazuhiko Kotani,  kazuhiko.kotani.mf@west.ntt.co.jp

I have used Uni-edit English editing service twice. What I like about Uni-edit is that their editors (subject matter experts) give me appropriate advice on the structure and the point of argument of my paper. English written by Japanese authors usually looks clumsy but after having my paper edited by Uni-edit, the English in my paper looks very natural. Thanks to Uni-edit, the journal reviewer told me my English is fluent.

The editing fee is also reasonable and the turnaround time is fast enough. I’m satisfied with Uni-edit’s service and I recommend their service to everyone.

- Kazuhiko Kotani
Manager, Department of psychosomatic medicine
NTT WEST Osaka Hospital, 
kazuhiko.kotani.mf@west.ntt.co.jp